Informatii publice

Consiliu etic

Consiliul de Etică al Spitalului Clinic RMFB Eforie Nord

Componența Consiliului de etică:

Membrii permanenți:
1.Componența Consiliului etic cf.art.2 alin.(1)
1.1. Dr.Clipa Adriana- Președinte
1.2. Dr. Brailescu Monica Consuela
1.3. Kinet. Silivestru Ana Maria
1.4.Kinet. Marian Ilie Siboiu
1.5. As. Manole Ștefania
1.6. As. Gani Vatrărece Denis
1.7.Lidia Valsamos- membru reprezentant al  Asociației Naționale pentru Protecția  Pacienților Filiala Constanța

Membrii supleanți:
2.1. Dr. Stancu Claudia
2.2. Dr. Constantin Ionel
2.3. Dr. Andrei Geanina
2.4. As. Scarlat Irina
2.5. As. Arghir Mihaela
2.6. Rădoi Olguța - membru  reprezentant  supleant al  Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților Filiala Constanța


Secretar  Consiliul Etic - Ec. Claponea Roxana Mihaela
Secretar Supleant Consiliul Etic – Ref.spec. Goga Camelia
Consilier Juridic - Coman Adina MilutaConsiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale şi deontologice în cadrul sistemului de sănătate. Consiliul de etică promovează integritatea la nivelul spitalului şi emite avize şi hotărâri privind etica medicală şi organizaţională.
Baza legală: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor publice.

Atribuţiile Consiliului de etică, conform art. 8 al Ordinului MS nr. 1502/2016:
    (1) Consiliul etic are următoarele atribuţii:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iv) nerespectarea demnităţii umane;
    e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
    f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
    o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.
    (2) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

 

Atasamente:

Proces Verbal Ce Mai 2023

Proces Verbal Ce August 2023

Raport Consiliu Etic Semestrul I 2023

Proces verbal Consiliul Etic Iunie 2023

Proces verbal Consiliul Etic Aprilie 2023

Proces verbal Consiliul Etic februarie 2023

Proces verbal Consiliul Etic Martie 2023

Dispozitie CE 2023

Dispozitie si Regulament de organizare a scrutinului pentru alegerea a 2 membri in Consiliu Etic din cadrul Spitalului Clinic RMFB Eforie Nord

Adresa demarare procedura inlocuire membrii CE

Proces Verbal IANUARIE 2023

Mecanism feedback pacient decembrie 2022
Raport satisfactie pacienti spital si ambulatoriu luna dec.2022

Raport Consiliul Etic An 2022
Raport Consiliul Etic semestrul I An 2022
Raport Consiliul Etic semestrul II An 2022

Proces verbal CE DECEMBRIE 2022
Proces verbal CE AUGUST 2022
DISPOZITIE REACTUALIZARE MEMBRI CE 2022
Raport Consiliu Etic semestrul I an 2022
Proces Verbal Consiliul Etic I APRILIE 2022
Proces Verbal Consiliul Etic II APRILIE 2022
Proces Verbal Consiliul Etic IANUARIE 2022

Raport Consiliul Etic An 2021
Raport Consiliul Etic semestrul I An 2021
Raport Consiliul Etic semestrul II An 2021


Proces verbal CE decembrie 2021

Mecanism feedback pacient Noiembrie 2021
Raport privind satisfactia pacientului ambulatoriu luna noiembrie 2021
Raport privind satisfactia pacientului spital luna noiembrie 2021

Proces Verbal Consiliu Etic luna octombrie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti ambulatoriu luna septembrie 2021
Mecanism feedback pacient luna septembrie 2021
Proces Verbal Consiliu Etic luna iulie 2021
Proces Verbal Consiliu Etic luna septembrie 2021
Proces Verbal Consiliu Etic luna iunie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti spital luna septembrie 2021

Mecanism feedback pacient luna august 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti ambulatoriu luna august 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti spital luna august 2021


Mecanism feedback pacient luna iulie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti ambulatoriu luna iulie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti spital luna iulie 2021

 

Mecanism Feedback ianuarie - martie 2021
Raport evaluarea satisfactiei pacientilor ambulatoriu ianuarie-februarie 2021
Raport evaluarea satisfactiei pacientilor spital trim IV 2020, ianuarie 2021, februarie 2021
Raport privind activitatea Consiliului Etic pentru anul 2020
Dispozitie reactualizare membrii Consiliul Etic 2021
Proces verbal Consiliu Etic aprilie 2021
ROF Consiliul Etic Spital Clinic RMFB Eforie Nord

Mecanism feedback pacient luna iunie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti ambulatoriu luna iunie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti spital luna iunie 2021
Mecanism feedback pacient luna aprilie 2021

Mecanism feedback pacient luna mai 2021
Raport privind evaluarea pacientilor trim. I - 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti ambulatoriu luna aprilie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti ambulatoriu luna mai 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti spital luna aprilie 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti spital luna mai 2021
Raport privind evaluarea satisfactiei pacienti spital luna martie 2021

 

Mecanism de feedback luna oct. 2020
raport evaluare satisfactie pacienti Ambulatoriu iulie 2020 si mecanism de feedback luna 07,06,05,04,03,02,01
raport evaluare satisfactie pacienti Ambulatoriu si mecanism de feedback luna august 2020
raport evaluare satisfactie pacienti Ambulatoriu si mecanism de feedback luna noiembrie 2020
raport evaluare satisfactie pacienti Ambulatoriu si mecanism de feedback luna septembrie 2020
raport evaluare satisfactie pacienti Spital luna Noiembrie 2020
raport evaluare satisfactie pacienti Spital si raport de feedback luna dec. 2020

Adresa compatimente
Dispozitie componenta Consiliul Etic
Dispozitie numire secretar
Proces verbal constituire Consliul etic
Proces verbal numarare voturi turul 1
Proces verbal numarare voturi turul 2
Mecanism feedback pacienti 01.2020

Mecanism feedback pacienti 02.2020
Mecanism feedback pacienti 03.2020
Mecanism feedback pacienti 04.2020
Mecanism feedback pacienti 05.2020
Mecanism feedback pacienti 06.2020
Mecanism feedback pacienti 07.2020
Mecanism feedback pacienti 08.2020
Mecanism feedback pacienti 09.2020
Mecanism feedback pacienti 10.2020
Mecanism feedback pacienti 11.2020
Mecanism feedback pacienti 12.2020
Proces verbal Consiliul Etic august 2020

Proces verbal Consiliul Etic decembrie 2020
Proces verbal Consiliul Etic noiembrie 2020
Proces verbal Consiliul Etic octombrie 2020
Proces verbal Consiliul Etic septembrie 2020

Copyright © 2015 - Efosan